header 2018 def

31 oktober: Hoarding neigingen 


Op de allerlaatste dag van D’ruitdaging 2019 mag ik schrijven over het onderwerp dat me zo na aan het hart ligt: Verzameldwang of hoarding.  

Hoarding is een psychiatrische stoornis, waarbij de cliënt veel spullen verzamelt of bewaart, ongeacht de economische waarde. Hij of zij heeft erg veel moeite om spullen te laten gaan, dat leidt vaak tot stress en angstige gevoelens. En heel vaak hangt deze stoornis samen met een of meer andere aandoeningen en stoornissen, als depressie, ADHD, autisme, angststoornissen, verslavingen of persoonlijkheidsstoornissen.  Hoarding komt ook vaak voor in bepaalde families, het is erfelijk, maar dat betekent niet dat jij het automatisch hebt als je oma wel een problematische verzamelaar was. Hoarding kan alleen worden vastgesteld door een psychiater of psycholoog, na intensief onderzoek. Je kunt dus niet zomaar van jezelf zeggen dat je aan hoarding leidt, zonder dat daar medisch bewijs voor is. 

Dat wil dus zeggen dat je niet meteen aan hoarding leidt als je het moeilijk vindt om op te ruimen of om spullen weg te doen. Daar kunnen heel veel oorzaken voor zijn. Misschien heb je het financieel niet ruim en ben je erg zuinig op wat je hebt. Misschien maak je je ernstig zorgen over het milieu en wil je daarom niet zomaar van alles wegdoen. Misschien ben je erg handig en wil je allerlei dingen nog repareren, alleen tsja, het komt er maar niet van. Het woord hoarding wordt dan wel eens gebruikt om aan te geven dat je het lastig vindt om afstand te doen van je spullen. “Oh, ik ben écht een hoarder hoor”, heb ik wel eens horen zeggen. Dat is dan heus niet altijd het geval, en ik moet eerlijk zeggen dat ik het ook geen prettig gehoor vindt, dat gekoketteer met zo’n ernstige aandoening. 

Mensen met hoarding problematiek kunnen terecht bij een gespecialiseerd therapeut, bijvoorbeeld een cognitief gedragstherapeut, die hen helpt om gedrag en overtuigingen te veranderen. Als dat samengaat met thuisbegeleiding door een gespecialiseerde professional organizer, kunnen goede resultaten worden bereikt. Al moet ik er eerlijk bijzeggen dat dat om een minderheid gaat. 

Heb je moeite om je spullen onder controle te houden en heb je géén hoarding stoornis, dan kan een professional organizer je heel goed helpen. Dat kan door begeleiding ter plaatse, of virtueel, waarbij je begeleiding krijgt op afstand, met videogesprekken. Kijk voor het eerste bij www.nbpo.nl. En kijk voor de virtuele begeleiding op www.virtual-organizers.nl. Daar zitten getrainde en gecertificeerde organizers voor je klaar! 

  

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen