header 2018 def

De aanloop naar Yourganize

yourganize hilde verdijk professional organizer 2Mijn naam is Hilde Verdijk. In 1989 studeerde ik af in de Toegepaste Huishoudwetenschappen, aan Hogeschool Diedenoort in Wageningen, tegenwoordig beter bekend als Facilitair Management. Daarna werkte ik ruim 6 jaar in de volkshuisvesting, als onderzoeker en stafmedewerker bij een grote woningcorporatie in het oosten van het land. Daarna volgden andere functies in het AMC in Amsterdam en bij Fontys Hogescholen in Eindhoven. De nadruk bij die laatste functies lag vooral op het organiseren van werk en werkplekken. Ik merkte dat ik dat goed kon én erg leuk vond om te doen. Tijd voor een carrière-switch!

Professional organizer

In 2005 nam ik deel aan een training om professional organizer te worden, waarna ik mijn eigen bedrijf Yourganize startte. Mijn focus ligt op de particuliere markt, bij cliënten die chronisch gedesorganiseerd zijn of hoarding gedrag vertonen. Sinds die tijd heb ik tientallen particuliere klanten in binnen- en buitenland geholpen. In korte en langere trainingen hielp ik honderden cursisten. Ook verzorg ik trainingen aan professionals die werken met mensen met hoarding problematiek. Dat doe ik zowel in Nederland als op andere plekken in Europa.

De NBPO

Ik ben sinds 2008 actief lid van de Nederlandse Beroepsvereniging van Professional Organizers, NBPO. Aansluiting bij deze beroepsvereniging kan gezien worden als een keurmerk o.a. door de voorwaarden voor toelating en de eisen voor bijscholing. Bij de NBPO nam ik een aantal jaren deel aan de commissie Chronische Desorganisatie en maakte ik in 2012-2013 een jaar deel uit van het bestuur met de portefeuille Educatie en Ontwikkeling. Ook schreef ik in teamverband mee aan de vernieuwde NBPO Basistraining Professional Organizer. Bij de NBPO ben ik sinds januari 2013 geregistreerd als MRPO®, Master Register Professional Organizer. De hoge eisen voor deze registratie vind je hier.

Het Institute for Challenging Disorganization

Sinds mei 2010 ben ik tevens aangesloten bij het Institute for Challenging Disorganization (ICD) in de Verenigde Staten, een non-profit opleidingsinstituut op het gebied van Chronische Desorganisatie. Als ambassadeur en education mentor van ICD onderhoud ik contacten met professional organizers in diverse landen in Europa. Ook volg ik sinds 2010 intensieve training door middel van wekelijkse colleges op internet en jaarlijkse congressen.

ICD kent een opleidingsprogramma van vijf niveau's. Ik ben in het bezit van alle 11 certificaten van Level l en alle vier certificaten van level ll. In 2013 sloot ik Level lll succesvol af en werd daarmee Certified Professional Organizer in Chronic Disorganization (CPO-CD). Op dit moment zijn er twee CPO-CD's in heel Europa. In 2019 startte ik met Level IV van de opleiding. Dit heb ik in oktober 2020 met succes afgerond. Yourganize is daarmee Europa's eerste Communication Mentor.

Voor ons werk voor ICD in Europa ontvingen Ine Lamers en ik in 2014 in Nashville de jaarlijkse "Volunteer of the Year-award" toegekend wegens "exceptional volunteer service".