header 2018 def

Yourganize noemt nooit namen of adressen tegen buitenstaanders, verkoopt geen e-mailadressen en behandelt alles wat tijdens een bijeenkomst wordt besproken als strikt vertrouwelijk. Situaties kunnen wel wel volledig anoniem worden gebruikt in kennis-uitwisseling met collega's en bij studie-opdrachten. Uitzondering wordt gemaakt in situaties waarbij sterk vermoeden is van misbruik/verwaarlozing/mishandeling dan wel huiselijk geweld, waarbij de Meldcode Huiselijk Geweld wordt gevolgd, en vermoeden van overige strafbare feiten, waarbij de aangewezen instanties worden gewaarschuwd. De samenwerking kan in dat geval eenzijdig door Yourganize worden opgezegd.