header 2018 def

Ethische codes

Yourganize heeft de ethische codes van zowel de Nederlandse Beroepsvereniging van Professional Organizers en het Institute for Challenging Organization ondertekend.

De inhoud van deze codes luidt als volgt:

NBPO

Als lid van de Nederlandse Beroepsvereniging van Professional Organizers verklaar ik:

 •  het beroep van Professional Organizer zorgvuldig en professioneel uit te oefenen met respect voor de belangen van mijn cliënten en het aanzien van mijn beroepsgroep
 • informatie van en over cliënten, de opdracht en de uitvoering geheim te houden met uitzondering van de situaties waarin
 1.  de cliënt mij ten aanzien van bepaalde informatie hiervan ontslaat,
 2. ik informatie anonimiseer en deel met het oog op kennisvergaring,
 3. zwaarwegende belangen mij van mijn geheimhoudingsplicht ontheffen;
 • het intellectuele eigendom en de bijbehorende rechten van anderen te respecteren en materiaal of methodes niet zonder toestemming van de rechthebbende te gebruiken
 • te werken aan mijn verdere ontwikkeling als Professional Organizer.

 Pricacyverklaring

ICD

Professional Conduct with Clients

 • I will only offer professional services in those areas in which I am qualified, and I will accurately represent those qualifications in all verbal and written communications.
 • I commit to possess and acquire the necessary knowledge, skills and training to be proficient and relevant in addressing client needs.
 • I will encourage my clients to seek the services of other professionals if I believe the client would benefit from additional support.


Business Practices

 •  I will respect and not infringe upon the intellectual property rights of others.
 • I will conduct and market my professional work in a legal and ethical manner and will not engage in deceptive acts or practices.
 • I will communicate my fee and expense structure to my clients prior to starting work.


Confidentiality

 • I will respect client confidentiality, including all client records, unless otherwise authorized by the client, or as required by law.


Conflicts of Interest

 • I will seek to avoid conflicts between my interests and the interests of my clients.
 • I will discuss with my client how to resolve any potential or actual conflict of interest in a way that best serves my client.
 • I will not allow compensation from third parties to dictate my recommendations of goods or services to my clients.